obecní knihovna doloplazy
Naposledy aktualizováno: 9.1.2018

Odbor národní Jednoty vznikl přeměnou bývalého Čtenářského pěveckého spolku "Svatopluk" 27.ledna 1911. Jak spolek tak odbor Národní jednoty vykonaly v obci mnoho nakupováním časopisů a hlavně rozšiřováním spolkové knihovny .Když pak v roce 1919 vyšel zákon o zřizování obecních knihoven ,usnesla se valná hromada Odboru národní´Jednoty 2.ledna 1921,že knihovna bude předána do správy obce zcela zdarma. 4.února 1921 bylo obci odevzáno 379 knih,z toho obdržela obec Doloplazy 329 a obec Poličky 50 svazků. Knihovnu v obci řídila knihovní rada. Na ustavující schůzi schůzi 14.prosince 1920 zvolen předsedou Karel Obst,jednatelem Antonín Chalupa a knihovnicí Hedvika Matoušková.V roce 1923 byl předsedou Karel Malý,jednatelem Ladislav Zapletal a knihovnicí Hedvika Matoušková.V roce 1922 bylo spravováno 377 knih,přikoupeno 48 knih. Čtenářů bylo 68,přečteno 1056 knih. V roce 1923 stav 387 knih,přikoupeno 10 knih.65 čtenářů přečetlo 1010 knih.Knihovní rada v roce 1924 spravovala 545 knih k nim během roku přibylo celkem 158 svazků,72 čtenářů přečetlo 1 100 knih  Obecní knihovna v roce 1925 čítala 637 svazků,84 čtenářů přečetlo 1 156 knih. Během roku 1926 přibylo 53 knih,86 čtenářů si vypůjčilo 1468 knih.V roce 1927 přibylo 91 knih,74 čtenářů přečetlo  1 208 knih. Složení knihovní komise: předseda Josef Procházka,členové Ladislav Zapletal,Karel Zapletal,Josef Malý,Hedvika Matoušková. V roce 1928 měla knihovna 847 svazků,100 čtenářů a přečteno 1 417 knih. Obecní knihovna měla v roce 1934 celkem 1 151 knih,půjčovních dní 43, 107 čtenářů, vypůjček bylo 2 835. V roce 1935 přečetlo 113 čtenářů 2813 knih, knihovna čítá 1179 svazků a 40 výpujčních dní. V roce 1936 má knihovna 105 čtenářů, 2636 výpujček a celkem 1209 knih. Obecní knihovna v r.1937 čítá 1228 knuh, 110 čtenářů a 2063výpůjček. V roce 1938 má knihovna 1273 knih, 110 čtenářů a 1997 výpůjček. V roce 1941 vyřazeno z obecní knihovny "obsahem závadových" 261 knih, zůstalo tak 1017 svazků. Další rok vyřazeno dalších 26 knih. V roce 1949 se ze školy přestěhovala knihovna po 25 letech do budovy zámku. V prvním poschodí zámku v roce 1956 čítá knihovna 1697 knih, 2287 výpůjček. Knihy půjčuje jednou za 14 dní pan Ladislav Komárek. V roce 1957 má knihovna 2000 svazků a 80 čtenářů. V roce 1978 je knihovna dobře vedena panem Coufalem, učitelem v důchodu. Knihovna čítá v roce 1979 celkem 2021 svazků, z toho přírustek knih za rok činil 111 knih.Čtenářů je 70, počet výpůjček knih 1051, časopisů 356. K 1.12.1984 došlo ke změně knihovníka. Namísto pana Coufala převzala knihovnu Eva Mlacovská. Také knihovna se přestěhovala do budovy školy.Ve vedení knihovny se dále vystří dala paní  Jitka Rudyková a pan Ladislav Švarc . V roce 1993 je knihovnicí Eva Špačková. Od roku 1997 je zřizovatelem knihovny obec, půjčovní doba 3 hodiny v týdnu. Knihovna vlastní 2065 svazků, z toho přibylo v roce 1998 26 knih. Knihovna má 68 čtenářů, 1877 výpůjček knih a 865 časopisů. V roce 2000má 64 čtenářů, 2059 výpůjček knih a 700 časopisů. Knihovní fond čítá 2117 knih, z toho bylo zakoupeno 29 svazků. Obecní knihovna má v roce 2001 67 čtenářů, 2166 knih, z toho nových 53. Vypůjčeno bylo 2955 svazků a 1048 časopisů. Knihovna se v roce 2002 přestěhovala do klubovny MŠ. Knihovna byla vybavena  2 počítači a připojena pomocí dotací ministerstva kultury z fondu VISK na internet. Čtenářů má knihovna 60 a knih 2168.V roce 2003 má knihovna 2118 knih 63 čtenářů a 3995 výpůjček.Bylo zakoupeno 101 svazků. V roce 2004 má knihovna  2299 svazků. z toho 68 nových. 70čtenářů a 4140 vypůjček. V roce 2005 se knihovna stěhuje z budovy MŠ do budovy č.53 v nádvoří zámku. Protože knihovna není zatím vybavena novým nábytkem, služby internetu zústávají nadále v budově školy. Knihovna má 2317 svazků, 47  nových knih  a 71 čtenářů. Výpujček bylo v roce 2005 3679. V roce 2006 má knihovna 2284 knih, z toho 80 nových, 67 čtenářů a 3773 výpůjček. V červenci je knihovna vybavena novým nábytkem v hodnotě 132 000 Kč. Za služby internetu platí uživatelé 20,-Kč za hodinu. V roce 2007 má knihovna 2297 svazků, přírůstků 57, 64 čtenářů a 3115 výpujček. Rozšířila se provozní doba na sedn hodin v týdnu. Byl pořízen další počítač pro uživatele internetu.V roce 2008 knižní fond má 2243 svazků, 32 novinek 56 čtenářů a 2808 výpůjček. Vroce 2009 knihovna má 2230 knih, z toho 13 přírůstek, 61 čtenářů  a 2900 výpůjček. V roce 2010 má knihovna 66 čtenářů, 2694 výpůjček, 2232 knih, z toho 40 novinek.